ImAGe Alpha vs. ČSOB

Na této webové stránce najdete informace týkající se sporu společnosti imAGe Alpha se společností ČSOB ve věci neuhrazených úvěrů, které společnost ČSOB převzala spolu s nabytím IPB v roce 2000. Za tyto úvěry ve výši 11 mld. Kč ČSOB inkasovala v rámci státní záruky jejich plnou výši i s penále. V současné době je na společnosti imAGe Alpha coby ručiteli požadováno jejich uhrazení, přitom za tyto úvěry dlužila vlastní dceřinná společnost ČSOB, která navíc měla dostatek majetku k jejich úhradě. Přesto z rozhodnutí ČSOB tyto peníze nezaplatila.

Domníváme se, že ČSOB by měla vrátit tyto peníze státu. Je nesprávné, nelogické a možná protizákonné, aby tyto peníze zůstaly ČSOB, protože údajně "špatné úvěry" byly plně kryty majetkem. V této věci společnost imAGe Alpha podala žalobu u Městského soudu v Praze. Cílem současného majitele imAGe Alpha je, aby ČSOB přijala odpovědnost za škody, jež způsobila společnosti imAGe Alpha. A potažmo přímo České republice.

Vznikla zde škoda, něchť jí zaplatí ten, kdo jí způsobil. Je to ČSOB. Proto podala imAGe Alpha na ČSOB žalobu.

Všechny aktuální informace k vývoji kauzy najdete v sekci pro média.

NOVINKY

Astrid Bel, imAGe Alpha

Astrid Bel, předsedkyně představenstva imAGe Alpha